top of page

מוסיקה לגיל הרך היא ההשקעה הטובה במוחנו מינקות ולאורך השנים.

מי שביקר בחוג מוסיקה לגיל הרך בגיל צעיר יצא נשכר.ממחקרים שונים ברחבי העולם וכן ממאמרים של מורים למוסיקה לומדים כי לימודי מוסיקה בגיל הרך משפרים כושר הדיבור בגילים מתקדמים,למרות המרחק הגילי בו למדו. להשכלה מוסיקלית בגיל הרך חשיבות רבה במהלך החיים וגם בתהליך ההזדקנות.מהירות התגובה לדיבור משתכללת ומאיצה תהליכים מחשבתיים תודות להכשרה מוסיקלית בגיל הרך.חשיבותה של מוסיקה לגיל הרך היא בעיתוי התגובות העצביות שהוא אחד הכישורים הראשונים העלולים להיפגע במהלך חיינו. בניסוי שנערך על קבוצה שלמדה מוסיקה לגיל הרך לעומת קבוצה שהנושא זר לה,נמדדה פעילות חשמלית בגזע המוח השמיעתי,המעבד צלילים ומשמש מידע קוגניטיבי וחושי.יכולות העיבוד של אלה שלמדו מוסיקה לגיל הרך היו משופרות בהרבה.לימודי מוסיקה לגיל הרך גורמים לשינוי קבוע במוח שאינו נפגע במשך החיים. שעורי מוסיקה לגיל הרך מכינים את המוח ללמידה שמיעתית בעתיד.מי שלומד בחוג מקצועי מוסיקה לגיל הרך בילדותו נהנה משמעותית משמיעת מוסיקה ומיטיב להבין אותה.פיתוח חוש הקצב בשעורי מוסיקה לגיל הרך מועיל ביכולת השמיעה והתגובה . לכן חובה להשקיע בלימודי מוסיקה לגיל הרך בשנים 0-6 מקצועיים המפעילים ומחדדים את חוש השמיעה,הראייה ומישוש לרמות גבוהות.בעקבותיהם גם את חוש הטעם והריח. השפעתה ניכרת ביכלותיהם וביצועיהם של ילדינו במהלך חייהם.

bottom of page